Säkerhet

Använd alltid ditt sunda förnuft och ett högt säkerhetstänkande när du har öppen eld – läs säkerhetsföreskrifterna noggrant.

Med designen, funktionaliteten och användarsäkerheten i tanken, så är alla Decoflam-produkterna noggrant testade under produktionen. De manuella bärnnarna innehåller säkerhetssymboler och markeringar som skall underlätta för att använda dem på ett säkert sättl.
De elektronisk styrda Denver e-Ribbon Fire och Denver e-Ribbon Basic innehåller ett högt utvecklat säkerhetssystem som säkreställer att potentiella handhavandefel kan undvikas.

Oavsett om det är de manuella eller mera avancerade, elektroniskt styrda modellerna , så medföljer det en användarmanual till alla modeller som omfattar alltifrån hanteringen av bränslet, att tända, reglering av lågorna släckning etc för att skapa trygghet och säkerhet under driften.
För alla modellerna gäller att det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna. Läs därför alla säkerhetsinstruktioner innan du tänder upp din eldstad. Då denna typ av teknikt ännu inte är välkänd för alla är det vår rekommendation att noga gå igenom hur det fungerar med var och en av de potentiella användarna samt att uppmärksamma dem på den potentiella faror som finns med bioethanol som bränsle.

Framtidssäkerhet

Genom vårt deltagande som medlem av den europeiska expertpanelen , som arbetar på att införa en europastandard för alla eldstäder för bioethano, så har vi god insikt i säkerhetsfrågor och god framförhållning för att producera framtidssäkra lösningar.

Med know-how i det dagliga arbetet och samarbete med kemister och experter i hela branschen, så är Decoflame i färd med att skapa de säkraste eldstäderna för bioethanol på marknaden och erbjuder unika lösningar för varje behov.

Scroll to Top