Manuella Tank Indikatorer

På våra manuella modeller så finns det ingen digital display som visar bränslenivå i tanken och liknande. Idock har vi två indikatorer/märkningar för vad som är max och min-nivåer i själva tanken. På följande sida ser du hur de olika märkningarna kan se ut.

Manuel brännare med lock

Decoflame manuel udendørs brænder med maximum og minmum indikatorer

På våra bords – och utomhusmodeller som använder ett lock för släckning så ser max- och min-märkningarna ut som på bilden. Du skall alltså alltid se till att bränslet är mellan dessa trvå nivåer innan du tänder din Decoflame eldstad. Genom att göra detta får du en enkel tändning och snabbt en vacker låga.

FYLL ALDRIG BRÄNSLE ÖVER MAX-NIVÅN!

Manuell brännare med skjutlock

Decoflame manuel biopejs brænder maximum og minimum indikator

På våra manuella modeller som använder ett skjutlock, så sitter max- och min-märkningarna nere i själva bränslebehållaren. Fyll alltid så att bränslenivån befinner sig mellan dessa två märkningar. Då får du en enkel tändning och snabbt vacker låga.

FYLL ALDRIG BRÄNSLE ÖVER MAX-NIVÅN!