Integritetspolicy

Allmänt

Din integritet är viktig för oss. För att bättre skydda den, så beskriver vi här vår integritetspolicy, För att skydda din integritet så hantera vi de data som vi insamlas på vår hemsida.
Samtidigt vill vi göra dig uppmärksam på att du kan välja hur du vill att dina uppgifter får insamlas och
användas. För att göra denna information tillgänlig så gör vi den tillgänligt på vår hemsida vid var given tidpunkt.

Vad Er Persondata?

Persondata är all typ av information som kan relateras till dig. När du besöker denna websida så får vi olika typer av information. Det sker exempelvis vid följande:

⦁ Köp av en produkt i vår webshop
⦁ Du prenumererar på vårt nyhetsbrev
⦁ Du kontaktar oss genom ett kontaktformulär

Varför samlar vi in Personuppgifter?

Vi insamlar endast de personuppgifter data, som du frivilligt lämnar på vår website, eller som du på annat sätt samtycker till. Vi insamlar persondata:
⦁ … för att tillsända dig marknadsföringsmaterial, som du godkänt
⦁ … ge dig information om produkter och tjänster som du tiidgare har köpt hos oss
⦁ … för att kontakta dig, om du har fyllt i vårt ”kontaktformulär”
⦁ … för att ge dig ytterligare information om du har anmält till till nåt arrangemang av Decoflame .
⦁ … för att hantera platsansökningar om jobb
⦁ … för att hantera fakturor, orderbekräftelser och liknand

Vilken sorts Persondata registrerar vi?

I den omfattning du själv uttryckligen har godkänt detta och själv har skrivit in informationen, så sparar vi följande data:
⦁ Dina kontaktuppgifter som exv namn, e-mai, telefonnummer m m
⦁ Användarinofmraitno för ditt Decoflame-konto såså användarnamn, lösenord, loginuppgifter och säkerhetsfrågor.
⦁ Dina kreditkortsuppgifter
⦁ Uppgifter från din webbläsare som exv IP-adresser, browsertype ooch språk
⦁ Uppifter från tredjepartsnätverk som exv Facebook

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi får in dina personuppgifter genom vår hemsida och tredjepartsmjukvaral. Vi insamlar persondata genom formulär på vår hemsida och genom användande av cookies för att samla data kring ditt besök på sidn. Cookies är små textfiler som innehåller en rad teckn som unikt identifierar en webbläsare. De flesta webbläsare är byggda föra kunna acceptera cookies. Du kan dock själv avgöra om du vill acceptera cookies genom att ändra dina inställningar i din webbläsare eller att ange när cookies är last till en tredjepartsaktör. Om du vill veta mera om cookies, besök då hemsidan www.allaboutcookies.org.
Utöver de data som vi samlar in genom vår hemsida, så använder vi tredjepartsprogrammjukvaror för att insamla data på vår hemsida. Nejan beskriver vi vilka olika typer av tredjepartsmjukvara som vi användaer oss av.

⦁ Google Analytics:
Google Analytics ger oss tillgång till ditt information om din aktivitet på vår hemsida och Google Analytics samlar in informationen med hjälp av cookies. Dessa cookies registerar information om din aktivitet på vår hemsida ocu din IP-adress som tracking. Vi använder dessutom Google Analytics till vår marknadsföring och du kan därför uppleva dynamiska annonser efter att ha besökt vår sida.

⦁ MailChimp:
Vi använvder oss ave-mailprogrammet MailChimp för utskick av nyhetsbrel till våra kunder. Genom MailChimp så kan vi samla in e-mailadresser, IP-adresser samt tidsstämplar , som användes till att skicka relevanta nyhetsbrev.

⦁ Facebook:
Vi använder Facebook Pixel & Cookies för att leverera mer relevant marknadsföring till användare och besökare på vår hemsida.

⦁ Data om ditt besök på denna hemsida, vilka annonser du mottar, beroende på geografisk placering, IP-adresser m m vidarebefordras till tredjepartsleverantörer i den omfattning som du uttryckligen har givit ditt samtycke till och den information som du själv skriver in på vår hemsida.

Du kan gå igenom och redigera cookie-accept här.

Hur länge sparas Persondata På Hemsidan?

Dina persondata sparas så länge som det är nödvändigt. Det betyder att när dina personliga data inte kommer vara relevanta för oss, så blir de automatisk borttagna på ett säkert sätt. Det är en möjlighet att vi kan behandla dina data i samband med statistiska analyser, men i dessa fall kommer dina data alltid att bli anonymiserat.

Hur kan du får tillgång till den Persondata Vi isamlar in om dig?

Du har rätt att få inormation om vilja persondata om dig, som vi behandlar. Du kan dessutom, vid var tid, be att få dina uppgifter borttagna, om det inte längre är nödvändigt att behålla dina persondata. Nedan har vi beskrivti hur du kan göra detta:

Åtkomst och korrigering av
Du har alltid möjlighet att begära av oss att få en kopia om de personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du får fel eller föråldrade upplysningar, så har du likaledes möjlighet att begära rättelse. I händelse att du inte längre vill att dina personuppgifter lagras hos oss, så ha du rätten att begära om att få alla dina erpsondata raderade/borttagna. Detta kan endast ske, om det inte längre finns behov för oss att behålla dina kunddata.

Rätten att avstå marknadsföringskommunikation

Om du inte längre önskar få någon e-mailmarknadsföring från oss, så har du rätten att avstå ditt samtycke. Dock slal du vara uppmärksam på att denna form av kommunikation inte omfattar information eller meddelanden av administrativ karaktär som exv orderbekräftelser, emails i samband med kontoförändringar och förändringar av lösenord.

Hur förvarar vi din Personliga Information säkert?

Vi behandler di data med största respekt och säkerhet. Det betyder också att vi förpliktar oss att förhindra offentliggörande, oauktoriserad återkoms eller alternativ behandling av våra kunders persondata, som insamltas på denna hemsida.

Ansvarig

Denna hemsida ocn denna Integritetspolicy ägs och publiceras av:

Firma: DECOFLAME ApS
Adresse: Vang Mark 2
Postnr.: 9380 Vestbjerg
Telefon: 96304800
Email: info@decoflame.dk

Om du har klagomål på vår hanterin av dina personliga data så kall detta ske till Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Scroll to Top