Insatser For Inbyggnad

Hos Decoflame tillverkas två olika typer av elektroniskt styrda brännare:

Denver e-Ribbon Fire og Denver e-Ribbon Basic.

Båda modellerna är slutna system med det patenterade systemet CEVB Technology (Controlled Ethanol Vapor Burning), vilket gör det möjlighet att styra brännaren med fjärrkontroll eller med bluetooth via en smartphone eller motsvarande. Appen är Decoflame App.

Mera information om våra automatiska brännare hittar du  här.

insats för inbyggnad

Med en elektronisk skorstensfri eldstad kan du snabbt skapa en trivsam miljö som monteras i hemmet – med dansk design och kvalitet för den kvalitetsmedvetne kunden

Drop-Down Brännare

Skapa spännande och häftiga miljöer i Ert hem med en automatisk och manuell brännare från Decoflame. Dessa finns i standardmått men kan också får specialanpassade för just Era behov.

Fristående modeller

Med ett stort rum kan man med fördel använda sig av en fristående modell som rumsavdelare och skapa nya intryck och miljöer. Med elektronisk brännare från Decoflame så är användningen extra enkel och med mycket hög säkerhet.

Skorstensfritt versus traditionella braskaminer

En skorstensfri eldstad skall inte jämföras med en konventionell kamin som primär värmekälla. En skorstensfri kamin är en sekundär värmekälla och kan ge ett bra tillskott till den grundvärme som tillhandahålls av bostadens primära värmekälla. En skorstensfri kamin fungerar bra tillsammans med ventilationssystem som bidrar till att cirkulera den varma luften.

En produkt från Decoflame är enkel att installera oavsett om det är en vägghängd, fristående eller inbyggnadsmodell.

Inbyggnadsvarianterna kräver lite förberedelser när det gäller väggens konstruktion, men tydliga ritningar och manualen som medföljer, gör att det blir tydligt och enkelt att installera.

När Ni väljer er skorstensfria eldsstad, så rekommenderar vi att man beaktar rummets storlek/volym. Detta då en skorstensfri kamin producerar en del CO2. Välj en skorstenfri modell som passar just Ert rum.

För råd och vägledning vid val av din Decoflame, kan du kontakta oss här.

 

Scroll to Top