Ett Grönt Alternativ

Bioethanol till skorstensfria kaminer/etanolkaminer är en alkohol som produceras för flera olika ändamål, bland annat som bränsle. Bioethanolen framställs bland annat genom fermentering av sockerprodukter och olika stärkelsegrödor. Det kan vara majs, sockerbetor, sockerrör, eller grödor som korn, för att ge några exempel. Gemensamt är att de är en del av kretsloppet och det är inte fossilt.

I dag har bioethanolen många användningsområden. Om man blandar den med bensin så blir även detta bränsle mera hållbart och bensinbilen blir lite mera grön.

Kosmetik-, medicin- och foderindustrin använder detta i produktionsprocesser och sist men inte minst, så används bioethanolen som bränsle i samtliga av Decoflames eldstäder.

Ren Emission

Under förbränningen så omvandlas bioethanolen till vattenånga och koldioxid (CO2). Koldioxiden absorberas av växter, när den upptas via fotosyntesen och hjälper plantan att växa. Detta oändiga krestslopp med skapande och förbrännande av energi, innebär att allt ingår i kretsloppet och detta gör att bioethanolen är koldioxid-neutral.

bioethanol til biopejse - fremstillings proces diagram

Effektiv Grön Energi

Tack vare den rena och fullständiga förbränningen så krävs varken utventilation eller skorstensrör till Decoflames eldstäder. All värme stannar inomhus. Detta gör också dessa eldstäder mycket effektiva och attraktiva i sin användning.

Förvaring och Hantering

Bioethanolen är klassificerad som en brandfarlig vätska, UN1170, klasse 3 PGII (för transport) och regleras av olika standarder över hela världen.

Innan användning och uppstart av en Decoflame, gör dig bekant med de olika regler som gäller på just din ort när det gäller lagring, hantering och användning av bioethanolen. Det är viktigt att iakkta hög säkerhet och att följa de regler och lagar som finns,  i all hantering av brandfarliga vätskor. Självfallet skall bioethanolen förvaras oåtkomligt för barn.

Bioetanol Vs. Denaturerad Bioetanol

I enlighet med de flesta regler i världen så får 100% ren bioethanol inte säljas, av hänsyn till mänsklig konsumtion. Bioehtanolen är därför också denaturerad men olika tillsatser.

Bioethanolen kan säljas under namn som ”Spisbränsle, Denaturerad ethanol,denaturerad alkohol och liknande namn.

Bioethanol & Decoflames modeller

Alla Decoflames modeller skall använda en bioethanol med minimum 96,5%, men max. 97,5% renhet.

Vi rekommenderar att använda Decoflames kvalitetsbränsle med en alkoholprocent på 96,5%.

Om man väljer att använda en bioethanol till den skorstensfria eldstaden med en lägre renhetgrad, så kan de skapa oangenäm lukt. Det är också viktigt att inte använda sig av bränslen med olika tillsatsmedel som exv dofter eller aromaterapi

Scroll to Top